NIEUW: Verification Services

Vanaf 1 oktober voegt ON TIME Logistics 2 nieuwe diensten toe aan de reeds bestaande kaai-activiteiten: verluchten van containers na een negatieve gasmeting en uitladen van containers mbt fysieke controle, al dan niet onder douanetoezicht. Hiervoor hebben wij een nieuwe vestiging geopend op linkeroever aan Kaai 1616.

De kaaidiensten van ON TIME bestaan reeds meer dan 30 jaar en zijn gegroeid vanuit het vroegere ASX-IBECO. Bijstand bij fysieke verificaties en een snelle circulatie van documenten in de haven liggen aan de basis, aangevuld met onder andere gasmetingen, fysieke controles van de staat van (voedings-) containers, leveringen aan/op lichters… zowel in Antwerpen, Gent en Zeebrugge.

De selectie van een container voor een fysieke verificatie door de douane brengt een aparte flow op gang. Wanneer die container tijdens de controleprocedure wordt afgekeurd moet de opdrachtgever op zoek naar oplossingen en ontstaan bij de vrachtwagenchauffeurs vaak vele wachturen en vertragingen. Op de nieuwe locatie aan Kaai 1616, op 1500 meter van GIP LO, bieden we oplossingen aan om die extra behandeling vlot en efficiënt te laten verlopen. Alle diensten zijn online te boeken en in real-time op te volgen in volledige transparantie.

1500m² verluchtingszone

Wanneer bij de gasmeting schadelijke gassen worden waargenomen, moet de container verluchten alvorens die kan gecontroleerd worden. Die verluchting kan voortaan gebeuren op de speciale verluchtingszone onder toezicht van ON TIME en in samenwerking met Atmosafe. Alle resultaten van de gasmetingen en de vrijgave van de container kunnen online gevolgd worden op ON TIME Online.

2200m² magazijn en 350m² overdekte ruimte om containers uit te laden voor inspecties

Voor de operationele behandeling wordt samengewerkt met Aertssen Logistics. Containers worden voor controle afgeladen en juist gepositioneerd, om vervolgens door havenarbeiders uitgeladen te worden, al dan niet onder douane toezicht. Na de controle wordt alles terug ingeladen en wordt de container terug verzegeld. Doordat het magazijn speciaal is voorzien voor deze activiteiten kan alles vlot verlopen.

De nieuwe diensten worden gebundeld onder de naam ‘Verification Services’. Met deze uitbreiding van de dienstverlening bevestigt ON TIME haar ambitie om een allesomvattende dienstverlening te ontwikkelen om klanten volledig te ontzorgen om goederen snel en efficiënt vanuit havens naar de eindbestemming te krijgen.

Ontdek ON TIME diensten hier of contacteer ons.